alt

درباره مرکز ارزیابی

مدیران ارشد سازمان ها، هلدینگ های تخصصی و شرکت ها برای انتصاب مدیران و یا ارتقای کارکنان عموما بر اساس سلایق و یا شناخت شخصی اقدام می نمایند. و این امر می تواند منجر به ایجاد احساس عدم انصاف و یا بروز رقابت عموما ناسالم برای دریافت پست سازمانی در میان کارکنان گردد.

در این شرایط، کانون ‏های ارزیابی روشی کاملا استاندارد و متداول در شناسایی استعدادهای بالقوه مدیریتی است. در دهه 1990 بیش از 60 درصد شرکت‏ های انگلیسی برای انتصاب و ارتقای مدیران و کارکنان خود از کانون ارزیابی استفاده کرده‏اند.

در مدل کانون ارزیابی، بیش از 40 شاخص مدیریتی و شاخص های فردی معطوف به قابلیت های مدیریتی، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و در مورد تمامی آن‌ها گزارش بازخورد تهیه می‌گردد.

 پس از طی فرآیندهای مطالعاتی و زیرساختی، مرکز ارزیابی صلاحیت حرفه ای، از بهمن ماه 1398 با اجرای کانون های مختلف ارزیابی مدیران شرکت های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به بهره برداری رسید.
در واقع هدف مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر، ارتقای سطح عملکرد و بهره وری شرکت ها از طریق انتخاب و انتصاب مدیران با قابلیت ‏ها و شایستگی های مناسب و در گام بعد، توسعه قابلیت ‏های مدیران ارشد در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت با توجه به اهداف و برنامه ‏های استراتژیک شرکت ها و همچنین نیازهای فراروی آن ها است. در همین راستا در این مرکز ابتدا ارزيابي استعدادها و توانمندي‌هاي مدیران و کارکنان به منظور شناسايي نقاط قوت، زمینه‌های قابل بهبود و توسعه آنان صورت می‌پذیرد. و در گام دوم، برنامه توسعه فردی و سازمانی به تفکیک هر یک از شرکت‌کنندگان در کانون ارزیابی تدوین و با بهره‌مندی از اصول علمی و مبتنی بر دوره‌های آموزشی - توسعه‌ای اجرا می‌گردد.
پس از طی این دو گام، در مرحله سوم، با انجام فرآیند سنجش اثربخشی دوره های اجرا شده، نسبت به ارزیابی نهایی فرد اقدام و بدین ترتیب، چرخه توسعه و تعالی مستمر فردی کامل می گردد.

مدیران مرکز

پروژه های جاری

large desktopdesktoptabletphone